Tin xem nhiều

Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với huyện Chiêm Hóa về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các huyện ủy, cấp ủy các đơn vị được giao chủ đầu tư về công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, chiều ...